د طالبانو په عدلي او قضايي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعيت

رواداري د طالبانو د عدلي او قضايي نظام د فعاليت او هم عدالت ته د افغانستان د خلکو د لاسرسي د وضعيت د يو دقيق او روښانه تصوير وړاندې کولو په موخه دغه راپور خپروي. په دغه راپور کي راغلي معلومات او موندنې د طالبانو د عدلي او قضايي بنسټونو پر کړنو باندي د ۲۰۲۱ د اګست د ۱۵  نيټي څخه تر ۲۰۲۳ جون مياشتي پوري رانغاړي

وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان

رواداری، برای ارایه یک تصویر دقیق و روشن از عملکرد نظام عدلی و قضایی طالبان و نیز وضعیت دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، گزارش حاضر را منتشر می‌کند. یافته ها و معلومات مندرج در این گزارش ناظر به عملکرد نهادهای عدلی و قضایی طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ میباشد

مطبوعاتي اعلاميه د مارچ د اتمې په مناسبت

د مارچ د اتمې په مناسبت، رواداري د افغانستان د آزادۍ غوښتونکو ښځو د نه ستړي کېدونکو مبارزو درنښت کوي. د افغانستان ښځې په ټوله کې په يواځې ځان او له ټولو ګواښونو او ننګونو سره، سره په زړورتيا او ژمنتيا سره د خپل هيواد د راتلونکي لپاره مبارزه کوي. د ښځو د پيوستون په […]

Press Release on International Women’s Day

On the International Women’s Day 2023, Rawadari honours the brave and tireless struggles of the Afghan women for equality and rights.  Women of Afghanistan are fighting for a better future for all Afghans despite restrictions that have been described as “tantamount to gender apartheid”[1], and despite lack of meaningful international support. Rawadari calls for local […]

اعلامیه مطبوعاتی رواداری به مناسبت روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارچ، رواداری به تلاش‌ها و مبارزات خستگی ناپذیر زنان آزادی‌خواه افغانستان ارج می‌گذارد. زنان افغانستان عمدتاْ به تنهایی و به ‌رغم تهديدها و چالش‌های فراوان، شجاعانه و مصمم برای آینده‌ی بهتر کشور خود مبارزه می‌کنند. در روز جهانی همبستگی زنان، رواداری بر ضرورت همبستگی مردمی و جهانی با زنان افغانستان، برای دست-یابی […]

 بازداشت‌های خود سرانه و غیر قانونی در افغانستان

مقدمه نقض حق آزادی و امنیت شخصی از چالش‌ها و نگرانی‌های اصلی در افغانستان تحت کنترل  طالبان است که به  رعب و ترس در میان شهروندان این کشور منجر شده است. بر بنیاد یافته‌ها و معلومات رواداری، طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، صد‌ها شهروند را که عمدتاً‌ کارکنان حکومت پیشین و […]