مسیرهای دسترسی به عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر

مقدمه دهه‌ها جنگ و درگیری در افغانستان منجر به قربانیان بی شماری از جمله  قربانیان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و به طور بالقوه نسل کشی شده است. اکثر این قربانیان عدالت ندیده‌اند. بدون عدالت – پاسخگویی، جبران خسارت، و مصالحه – رنج فردی ادامه می‌یابد و بدون شک چرخه جنگ و خشونت همچنان دوام […]

محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان

در حال حاضر رسانه‌های فعال در افغانستان که قبلاً نقش مهمی در ترویج آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات داشتند،‌ استقلالیت و آزادی عمل خود را از دست داده و نیز به دلیل فضای ترس و خفقان حاکم بر کشور، حق ابراز نظر آزادانه و انتقادی از شهروندان گرفته شده‌ است.

وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان

رواداری، برای ارایه یک تصویر دقیق و روشن از عملکرد نظام عدلی و قضایی طالبان و نیز وضعیت دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، گزارش حاضر را منتشر می‌کند. یافته ها و معلومات مندرج در این گزارش ناظر به عملکرد نهادهای عدلی و قضایی طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ میباشد

 بازداشت‌های خود سرانه و غیر قانونی در افغانستان

مقدمه نقض حق آزادی و امنیت شخصی از چالش‌ها و نگرانی‌های اصلی در افغانستان تحت کنترل  طالبان است که به  رعب و ترس در میان شهروندان این کشور منجر شده است. بر بنیاد یافته‌ها و معلومات رواداری، طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، صد‌ها شهروند را که عمدتاً‌ کارکنان حکومت پیشین و […]

قتل‌های هدفمند و فراقضایی در قندهار، ننگرهار،‌ پنجشیر و سرپل

مقدمه در تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱میلادی افغانستان شاهد تحول بزرگی بود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان پس از بیست سال جنگ و منازعه با طالبان، سقوط کرد و طالبان از راه نظامی و با توسل به زور، بر افغانستان مسلط شدند و زمام امور را به دست گرفتند. این گروه، نظام «امارت اسلامی افغانستان» را […]

عقب گرد و سرکوب

معرفی  گزارش حاضر ناظر بر مهم‌ترین رویدادها و موارد نقض حقوق بشر می‌باشد که در دورهء زمانی یک سال حکومت طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰- ۲۴ اسد ۱۴۰۱ در افغانستان اتفاق افتاده است. رویداد‌های یاد شده شامل عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در ۲۹ ولایت کشور می‌باشد که توسط رواداری به صورت […]