مسیرهای دسترسی به عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر

مقدمه دهه‌ها جنگ و درگیری در افغانستان منجر به قربانیان بی شماری از جمله  قربانیان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و به طور بالقوه نسل کشی شده است. اکثر این قربانیان عدالت ندیده‌اند. بدون عدالت – پاسخگویی، جبران خسارت، و مصالحه – رنج فردی ادامه می‌یابد و بدون شک چرخه جنگ و خشونت همچنان دوام […]

محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان

در حال حاضر رسانه‌های فعال در افغانستان که قبلاً نقش مهمی در ترویج آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات داشتند،‌ استقلالیت و آزادی عمل خود را از دست داده و نیز به دلیل فضای ترس و خفقان حاکم بر کشور، حق ابراز نظر آزادانه و انتقادی از شهروندان گرفته شده‌ است.

وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان

رواداری، برای ارایه یک تصویر دقیق و روشن از عملکرد نظام عدلی و قضایی طالبان و نیز وضعیت دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، گزارش حاضر را منتشر می‌کند. یافته ها و معلومات مندرج در این گزارش ناظر به عملکرد نهادهای عدلی و قضایی طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ میباشد

اعلامیه مطبوعاتی رواداری به مناسبت روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارچ، رواداری به تلاش‌ها و مبارزات خستگی ناپذیر زنان آزادی‌خواه افغانستان ارج می‌گذارد. زنان افغانستان عمدتاْ به تنهایی و به ‌رغم تهديدها و چالش‌های فراوان، شجاعانه و مصمم برای آینده‌ی بهتر کشور خود مبارزه می‌کنند. در روز جهانی همبستگی زنان، رواداری بر ضرورت همبستگی مردمی و جهانی با زنان افغانستان، برای دست-یابی […]