وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان

رواداری، برای ارایه یک تصویر دقیق و روشن از عملکرد نظام عدلی و قضایی طالبان و نیز وضعیت دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، گزارش حاضر را منتشر می‌کند. یافته ها و معلومات مندرج در این گزارش ناظر به عملکرد نهادهای عدلی و قضایی طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ میباشد

اعلامیه مطبوعاتی رواداری به مناسبت روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارچ، رواداری به تلاش‌ها و مبارزات خستگی ناپذیر زنان آزادی‌خواه افغانستان ارج می‌گذارد. زنان افغانستان عمدتاْ به تنهایی و به ‌رغم تهديدها و چالش‌های فراوان، شجاعانه و مصمم برای آینده‌ی بهتر کشور خود مبارزه می‌کنند. در روز جهانی همبستگی زنان، رواداری بر ضرورت همبستگی مردمی و جهانی با زنان افغانستان، برای دست-یابی […]

 بازداشت‌های خود سرانه و غیر قانونی در افغانستان

مقدمه نقض حق آزادی و امنیت شخصی از چالش‌ها و نگرانی‌های اصلی در افغانستان تحت کنترل  طالبان است که به  رعب و ترس در میان شهروندان این کشور منجر شده است. بر بنیاد یافته‌ها و معلومات رواداری، طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، صد‌ها شهروند را که عمدتاً‌ کارکنان حکومت پیشین و […]

قتل‌های هدفمند و فراقضایی در قندهار، ننگرهار،‌ پنجشیر و سرپل

مقدمه در تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱میلادی افغانستان شاهد تحول بزرگی بود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان پس از بیست سال جنگ و منازعه با طالبان، سقوط کرد و طالبان از راه نظامی و با توسل به زور، بر افغانستان مسلط شدند و زمام امور را به دست گرفتند. این گروه، نظام «امارت اسلامی افغانستان» را […]

عقب گرد و سرکوب

معرفی  گزارش حاضر ناظر بر مهم‌ترین رویدادها و موارد نقض حقوق بشر می‌باشد که در دورهء زمانی یک سال حکومت طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰- ۲۴ اسد ۱۴۰۱ در افغانستان اتفاق افتاده است. رویداد‌های یاد شده شامل عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در ۲۹ ولایت کشور می‌باشد که توسط رواداری به صورت […]