اعلامیه مطبوعاتی رواداری به مناسبت روز جهانی زن

به مناسبت هشتم مارچ، رواداری به تلاش‌ها و مبارزات خستگی ناپذیر زنان آزادی‌خواه افغانستان ارج می‌گذارد. زنان افغانستان عمدتاْ به تنهایی و به ‌رغم تهديدها و چالش‌های فراوان، شجاعانه و مصمم برای آینده‌ی بهتر کشور خود مبارزه می‌کنند. در روز جهانی همبستگی زنان، رواداری بر ضرورت همبستگی مردمی و جهانی با زنان افغانستان، برای دست-یابی […]